Leo Vegas får 5 år till i Sverige

Leo Vegas har fått sin spellicens i Sverige utökad från två till fem år. Initialt fick Leo Vegas sin licens begränsad i tid, mot den gällande licenstiden fem år. Detta på grund av endast ett pressmeddelande från den brittiska spelinspektionen där man riktat kritik mot bolaget. I och med Leo Vegas överklagande har nu licenstiden förlängts till den ursprungliga tiden för en svensk spellicens.

leo vegas 5 år till i Sverige

Bakgrunden till Leo Vegas begränsning av licenstid

Den svenska spelinspektionen begränsade licenstiden till två år grundat på ett pressmeddelande från den brittiska spelmyndigheten. Där framkom att det var ett antal händelser, som initerats från Leo Linköping, mål nr 9909-18 samt 9910-18.Vegas själva för åtgärd, som låg till grund för begränsningen. Leo Vegas arbetade tillsammans med myndigheten för att lösa dessa. Detaljerna i sin helhet finns att läsa i domen från förvaltningsrätten i 

LeoVegas överklagade och fick rätt i domen hos förvaltningsrätten. I korta ordalag beskriver förvaltningsrätten det som att Spelinspektionens beslut framstår som godtyckligt samt en oproportionerlig bestraffningsåtgärd. Spelinspektionen överväger att överklaga.

Vad betyder den utökade licenstiden för Leo Vegas?

För Leo Vegas är den utökade licenstiden en kvittens på att man bedriver ett professionellt arbete inom iGamingmarknaden, och uppfyller de krav och regler som gäller för en operatör på den svenska marknaden. Detta visar också på Spelinspektionens godtyckliga bedömning där man inte utgår från sin egen bedömning, utan grundar lokala spellicenser på händelser som hänt flera år tidigare i andra länder.

I och med den utökade licensen kan nu Leo Vegas fokusera på den svenska marknaden och inte behöva lägga kraft på en ny licensansökan.